Edlira Seiti

Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML
Arsimi: I lartë/ Mësuesi dhe Juridik
Shkalla e kualifikimit: E dytë
Vjetërsia në punë: 20 vjet
E-mail: [email protected]