Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML Arsimi:  I lartë- Mësuesi/ Master shkencor- Mësuesi Shkalla e kualifikimit: E dytë Vjetërsia në punë: 20 vjet E-mail: [email protected]
Read more
Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML Arsimi: I lartë/ Mësuesi dhe Juridik Shkalla e kualifikimit: E dytë Vjetërsia në punë: 20 vjet E-mail: [email protected]
Read more