Kopshti

Kopshti "VIKTOR HYGO" garanton edukim cilësor për grupmoshat nga 3-5 vjeç.

  • Kjo arrihet nga një stafi i kualifikuar i cili me anë të veprimtarive mësimore dhe edukative synojnë zhvillimin e fëmijës në disa fusha si: gjuhë, matematikë, por edhe në planin social dhe ndërpersonal.
  • Gjuhët e huaja, frëngjisht dhe anglisht, fillojnë që në moshën 3-vjeçare.
    Ambjentet sportive krijojnë mundësinë për veprimtari të ndryshme sportive të cilat ndikojnë për një rritje dhe një zhvillim të të shëndetshëm të fëmijës.
  • Klube si: piano, pikturë dhe dance gjallërojnë jetën artistike dhe zhvillojnë tek fëmijët ndjenjën e të bukurës.
  • Ushqimi cilësor garanton çdo ditë mirërritjen e fëmijëve.
  • Transport i sigurt dhe komod.