Stafi drejtues i shkollës “VIKTOR HYGO”

Edlira Seiti
ADMINISTRATORE

Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML
Arsimi: I lartë/ Mësuesi dhe Juridik
Shkalla e kualifikimit: E katërt
Vjetërsia në punë: 23 vjet
E-mail: [email protected]

Shaze Shehu
DREJTUESE DIDAKTIKE

Cikli: Kopsht/Arsimi Bazë / AML
Arsimi:  I lartë- Mësuesi/ Master shkencor- Mësuesi
Shkalla e kualifikimit: E dytë
Vjetërsia në punë: 20 vjet
E-mail: [email protected]