Transporti shkollor

Shkolla ofron shërbimin e transportit që mundësohet nga mjete të transportit që plotësojnë të gjitha kushtet për një transport komod të nxënësve, nga drejtues me liçencë dhe të kujdesshëm.

Ora Vendodhja
07:00 -
07:15 -
07:25 -
07:28 -
07:30 -
07:35 -
07:45 -

Ora Vendodhja
07:00 -
07:15 -
07:25 -
07:28 -
07:30 -
07:35 -
07:45 -
Ora Vendodhja
07:00 -
07:15 -
07:25 -
07:28 -
07:30 -
07:35 -
07:45 -