logo
REGJISTROHU

Studimi

Shkolla ofron studim që zhvillohet pas orarit të mësimit. Gjatë procesit të studimit nxënësit përgatisin mësimet për ditën e nesërme dhe përforcojnë njohuritë e marra. Studimi në shkollë ndihmon nxënësit të kenë më shumë kohë në shtëpi duke bërë të mundur të jetojnë më bukur fëmijërinë e tyre.

“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra