logo
REGJISTROHU

Struktura e vitit shkollor 2019/2020

Viti shkollor fillon më 16 shtator 2019 dhe mbaron më 12 qershor 2020
Periudha e parë, fillon më 21 dhjetor 2019 dhe mbaron më 5 janar 2020
Provimet kombëtare të arsmit bazë zhvillohen në periudhën 13 -30 qershor 2020
“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra