Struktura e vitit shkollor 2021 – 2022

Viti shkollor fillon më 27 shtator 2021 dhe mbaron më  17 qershor 2022
Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2021 dhe mbaron më  4 janar 2022
Provimet kombëtare të arsmit bazë zhvillohen në periudhën 09 – 30 qershor 2022 dhe për arsimin e mesëm të lartë provimet do të zhvillohen në periudhën 18 – 30 qershor 2022.