logo
REGJISTROHU

Viti shkollor fillon më 17 shtator 2018 dhe mbaron më 13 qershor 2019
Periudha e parë, fillon më 22 dhjetor 2018 dhe mbaron më 6 janar 2019
Provimet kombëtare të arsmit bazë zhvillohen në periudhën 14 -30 qershor 2019
“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra