Struktura e vitit shkollor 2020/2021

Viti shkollor fillon më 14 shtator 2020 dhe mbaron më 15 qershor 2021
Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2020 dhe mbaron më  4 janar 2021
Provimet kombëtare të arsmit bazë zhvillohen në periudhën 09-30 qershor 2021