Struktura e Vitit Shkollor 2023 - 2024

 1. Datat e fillimit për Vitin Shkollor 2023-2024:
  • Kopshti & Parashkollori: 04.09.2023
  •  Klasat e Para: 08.09.2023
  • Klasat 2 deri 12: 11.09.2023
2. Viti shkollor 2023-2024  mbaron më  14 qershor 2024.
3. Fillimi dhe mbarimi i pushimeve dimërore:
Fillimi : 26.12.2023
Mbarimi : 05.01.2024
4. Fillimi dhe mbarimi i pushimeve pranverore:
Fillimi : 01.04.2024
Mbarimi : 05.04.2024
5. Provimet Kombëtare të Arsmit Bazë zhvillohen në periudhën 17-28  qershor 2024 dhe Provimet e Maturës Shtetërore do të zhvillohen në periudhën 3-28 qershor 2024.