Struktura e vitit shkollor 2020/2021

Viti shkollor fillon më 13 shtator 2021 dhe mbaron më 8 qershor 2022
Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2021 dhe mbaron më  4 janar 2022
Provimet kombëtare të arsmit bazë zhvillohen në periudhën 09-30 qershor 2022 dhe për arsimin e mesëm të lartë provimet do të zhvillohen në periudhën 2-30 qershor 2022.