Art & Sport

Krahas proçesit mësimor, argëtimi zë një vend të rëndësishëm në filozofinë tonë. Një shumëllojshmëri klubesh ofrohen për të gjithë nxënësit e “Viktor Hygo”, me qëllim nxitjen e prirjeve dhe talenteve, zhvillimin e aftësive, individualitetin, bashkëpunimin dhe komunikimin.

Arti, muzika, sporti dhe shëndeti janë pjesë e jetës sonë shkollore. Nuk mungojnë ekspozitat e artit, recitalet e pianos dhe garat entuziaste të sportit të cilat motivojnë secilin prej nesh dhe na falin ekperiencë për hapat e mëtejshme.

Klubet kryesore në të cilat pjesëmarrja fillon qysh nga parashkollori, janë: Klubi i Pianos, i Artit dhe Pikturës, i Baletit, i Volejbollit dhe i Basketbollit.

Klubi i Pianos

Klubi i Pianos

Klubi i Sportit

03

Klubi i Artit

selma

Klubi i Baletit

1(281)