logo
REGJISTROHU

Art & Sport

Krahas proçesit mësimor, argëtimi zë një vend të rëndësishëm në filozofinë tonë. Në shkollë zhvillohen kurse të ndryshme, të cilat i japin mundësi nxënësit të zhvillojë aftësitë, individualitetin, bashkëpunimin dhe komunikimin.

Në shkollë ofrohen kurse për: piano,pikturë,dance,basketboll dhe volejboll.

1 (209)
1(276)
selma
1(277)
“After school”
Zhvillohet pas orarit mësimor dhe shërben për të kryer detyrat e shtëpisë dhe për përforcuar njohuritë e marra